Slægtene Feldinger, Friis, Jacobsen, Streit, Toft-Nielsen,Thorlacius og m.fl.

Relationship Chart Ivar Vigfuson Holm/Linus Weilert Feldinger