Slægtene Feldinger, Friis, Jacobsen, Streit, Toft-Nielsen,Thorlacius og m.fl.

Source: Attarskra Bjarni Thorsteinsson

Description

Type Value
Source Title Attarskra Bjarni Thorsteinsson
Abbreviation Attarskra Bjarni Thorsteinsson
Authority
Author Bjarni Thorsteinsson
Place
Publication Family History Library
Reference Number
Reference Type