Slægtene Feldinger, Friis, Jacobsen, Streit, Toft-Nielsen,Thorlacius og m.fl.

Source: Eyrbyggja Saga

Description

Type Value
Source Title Eyrbyggja Saga
Abbreviation Eyrbyggja Saga (filmed 1948)
Authority
Author Valdimar Ásmundsson
Place
Publication Manuscript. Salt Lake City, Utah : Filmet av the Genealogical Society of Utah, 1948
Reference Number
Reference Type