Slægtene Feldinger, Friis, Jacobsen, Streit, Toft-Nielsen,Thorlacius og m.fl.

Source: Mouritz Trap Friis' Forfædre og Efterslægt 1549-1911

Description

Type Value
Source Title Mouritz Trap Friis' Forfædre og Efterslægt 1549-1911
Abbreviation Familierne Friis fra Marslev og fra Kjølstrup
Authority Bogen har tilhørt Hjalmar M Friis
Author
Place
Publication Græbes Bogtrykkeri
Reference Number
Reference Type

Entries assigned to this source

Persons
Otto Engelsted Friis
Families
Otto Engelsted Friis / Mariane Friis