Slægtene Feldinger, Friis, Jacobsen, Streit, Toft-Nielsen,Thorlacius og m.fl.

Source: #12067 Våre Forfedre

Description

Type Value
Source Title #12067 Våre Forfedre
Abbreviation #12067 Våre Forfedre
Authority
Author Bugge, Mogens Fraas
Place
Publication Olso: I kommisjon hos Cammermeyers Boghandel, 1939
Reference Number
Reference Type