Slægtene Feldinger, Friis, Jacobsen, Streit, Toft-Nielsen,Thorlacius og m.fl.

Source: #12420 Landnámabok

Description

Type Value
Source Title #12420 Landnámabok
Abbreviation #12420 Landnámabok
Authority
Author
Place
Publication
Reference Number
Reference Type